Köszöntjük Pusztafalu község honlapján!
Mester Ferenc verse ekképp kezdődik: "Ahol én születtem..." Ezen sorral köszöntjük most kedves idelátogatóinkat!
Ahol mi születtünk, Pusztafalu, egy a Felső-Hegyközben található törpefalu, ami immáron több évszázados múltra tekint vissza. A hegyközi településekre jellemző, hogy zárt közösségek, melyek megőrzik hagyományaikat, tradícióikat még ebben a felgyorsult világban is.
Reméljük személyesen is megtapasztalják az itteniek vendégszeretetét és a táj felejthetetlen szépségét, melyet honlapunkon keresztül
szeretnénk most Önöknek bemutatni.

Pusztafalu

Pusztafalu neve maga is egy kis történelem. A falu elzártsága miatt a néptánc, a hiedelmek, a hagyományok talán Magyarország területén sehol nem éltek ilyen tisztán és elkülönülten, mint Pusztafaluban. A pusztafalui néptánc, a verbunk országos híre vitathatatlan. Látnivalók: Falumúzeum, Kormos-Bába tanörvény, kopjafás temető, Szádeczky-Kardoss sírhely, I-II. Világháborús emlékmű, országhatárt átívelő kerékpárút, református parochia.

Településtörténet

Pusztafalu Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a Sátoraljaújhelyi Járásban található, szlovák határ szélén meghúzódó 211 lelket számláló zsáktelepülés.

A régészeti leletek alapján elmondható, hogy az ember már feltehetően a neolitikum óta ismerte ezt a vidéket. A terület birtokbavételére azonban a középkorban a szlávok, majd a honfoglaló magyarok letelepedése után került sor. Pusztafalu viszonylag későn, a XIV. században jött létre, ekkor Újfalu volt a neve. Első okleveles említése 1389-ből származik. A falu a XIV. században a füzéri uradalom tartozékaként királyi birtok, majd a század vége felé átmenetileg elnéptelenedett, ezért 1389-ben Pusztafaújfalu néven szerepelt Zsigmond király adománylevelében. A király ekkor Perényi Miklósnak és testvéreinek adományozta az uradalmat. Pusztafalu nem maradt sokáig a Perényieké, mivel 1427-ben a Losonczy család tulajdona, akik a szalánci uradalmukhoz csatolták a települést. Ettől kezdve a település története 1920-as évekig összefonódott az uradalméval. A Losonczyak 1595-ig birtokolták, később a Forgách családé lett.

A reformáció az 1530-40-es években érte el települést, és létrejött a falu református gyülekezete.

1565-ben a török hordák dúlták fel településünket Pusztafalut.

A XVII. század első felében jómódú, népes hegyközi település volt, komoly állatállománnyal rendelkezve. De ez sajnos nem tartott sokáig, hiszen a kuruc-Habsburg és a visszafoglaló háborúk idején, majd a Rákóczi-szabadságharcot követően komoly elszegényedés és elvándorlás következett be.

A XVII. század végétől az uradalom többször cserélt gazdát. A Forgách családtól előbb a Szirmay (1692), majd a Szentiványi (1694-95), később a Reviczky (1726) családhoz került. Ezt követően teljes egészében újra a Forgách család birtokába került 1769-től egészen 1848-ig voltak a település földesurai.

Az 1848-as jobbágyfelszabadítást követően a volt jobbágyok az úrbéres földek tulajdonosai lettek, míg a falu határában lévő kiterjedt erdőségek, legelők továbbra is a Forgách család birtokában maradt.

Az 1870-80-as években a szegénység vétett sokan elhagyták a falut és Amerikában próbáltak szerencsét, a jobb élet reményében. 1872-73-ban a kolerajárványán is hozzájárult a népesség csökkenéséhez.

A Trianoni békeszerződés újabb súlyos csapást mért a településre, hiszen elcsatolták a település több mint 60%-át. Ennek nagyrésze erdős hegyvidék volt, de sajnos a Kis-Izra és az Izra tó is, ami a Tokaj Zemplén-hegyvidék legnagyobb tava volt. Pusztafalu ezzel a csapással nem csak a területeit vesztette el, de még az elzártsága is nőtt.

Az elzártság következtében a település archaikus népi kultúráját a XX. század derekáig szinte érintetlenül őrizte meg. Hazánkban kevés olyan helyen maradtak meg olyan tisztán és elkülönülten a néphagyományok, mint Pusztafaluban.


Tovább

Információk

Az oldalon található tartalom, beleértve a képeket, cikkeket és kódokat Pusztafalu Község Önkormányzatának tulajdonában állnak. Amennyiben más forrásra hivatkozik, minden esetben megjelölésre kerül az eredeti forrás. A tartalom másolása írásos engedély nélkül szigorúan tilos és jogi következményeket von maga után. Kinézet és kód tomkobettina@gmail.com

Díszpolgáraink

Mester Ferenc
Palágyi Ernő
Soltész Miklós

Elérhetőségek

Pusztafalu Község Önkormányzata
3995 Pusztafalu Fő út 68.
E-mail: polghivatal.pusztafalu@gmail.com
Telefon/Fax: 0647/340030
Facebook: http://facebook.com/pusztafalu3995
www.pusztafalu.hu | Pusztafalu Község Önkormányzatának hivatalos weboldala | Minden jog fenntartva © 2016